Επικοινωνία

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστημιούπολη 1

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας

Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243

Αθήνα, Ελλάδα

 

Γραμματεία :

Γαβαλάς Σπυρίδων

Τηλέφωνο: 210-5385623

Τηλεομοιοτυπία: 210-5385623

Ηλ.Ταχυδρομείο:

Ωράριο Λειτουργίας για τους σπουδαστές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00

Εγγραφές, βεβαιώσεις, δηλώσεις μαθημάτων, κλπ. είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, στο μηχανογραφικό σύστημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Προσωπικό :

Μέλη Εκπαιδευτικού προσωπικού

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

 

Πρόσβαση :

Η γραμματεία του τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Κ4 της Σχολής ΣΕΥΠ.