Διοικητικό Προσωπικό

Το Διοικητικό Προσωπικό είναι επιφορτισμένο με τη διοικητική υποστήριξη του τμήματος.

 

Προσωπικό:

ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: 210-5385623

Ηλ.Ταχυδρομείο: tra@uniwa.gr και  radiology@uniwa.gr .

 

Ωράριο Λειτουργίας:

Για τους Σπουδαστές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00