Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Το κύριο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο τμήμα, ασκούν τα Μέλη Διδακτικού και  Ερευνητικού Προσωπικό (ΔΕΠ) τα οποία ανήκουν σε μια από τις βαθμίδες Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή  και Επίκουρου Καθηγητή.

Καθηγητές

Γώγου Λήδα / lidagogou@yahoo.com   (Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας)

Κεχαγιάς Δημήτριος / dkehagias@uniwa.gr

Αναπληρωτές Καθηγητές

Λαβδάς Ελευθέριος / lavdas@med.uth.gr   (Διευθυντής Τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας)

Μπάκας Αθανάσιος / abakas@uniwa.gr

Οικονόμου Γεωργία / goikon@uniwa.gr

Παππάς Ευάγγελος / epappas@uniwa.gr

Επίκουροι Καθηγητές

Παπαβασιλείου Περικλής / ppapavasileiou@uniwa.gr