Σύντομο Ιστορικό

Το Τμήμα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Το αρχικό όνομα του τμήματος ήταν ‘Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας’, με το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 67 (ΦΕΚ Α’ 123/1-07-2016) άλλαξε σε ‘Τμήμα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας’. Από το 1983, με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. το Τμήμα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας αποτελεί ένα από τα 15 τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας. Με το νόμο   4521/18  “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις” δημιουργείται το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών που περιλαμβάνει τον Τομέα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας.

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Τομέα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας είναι οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, πρακτική άσκηση σε νοσοκομείο και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Ο Τομέας Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω και είναι ο μοναδικός  στην Ελλάδα που παρέχει εκπαίδευση στην επιστήμη της Ακτινοτεχνολογίας.

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος καλύπτει τους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και σύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής.