ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗ ΚΑΙ ELNEMIR RASHA

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗ ΚΑΙ ELNEMIR RASHA

1/ η κα ΛΟΥΚΑΔΕΛΛΗ Μ,Χ. =16105  δυστυχώς δεν δήλωσε το μάθημα Πυρηνική Ιατρική Ι [Θ+Ε] και δεν μπορεί να περαστούν βαθμοί .
2/ ELNEMIR RASHA =11008   δεν δήλωσε το μάθημα 
 
Λ.ΓΩΓΟΥ